Nuorten Ystävät - Vanhempien akatemia


VANHEMPIEN AKATEMIAN
tarkoituksena on tukea vanhemmuutta jakamalla tietoa ja käytännön työkaluja vanhempia ja perhettä koskevissa kasvatuskysymyksissä. Vanhempien Akatemia luo pysyvän verkostopohjaiseen työskentelyyn ja tutkittuun tietoon pohjautuvan mallin vanhemmuuden tukemisesta Oulun seudulle.

Toiminnan tavoitteena on tutustuttaa lasten ja nuorten vanhempia toisiinsa sekä edistää yhteisöllisyyttä ja jaettua kasvatusvastuuta. Samoin eri kasvatusyhteisöjen yhteen saattaminen ja vuorovaikutuksen edistäminen näiden kesken nähdään yhtenä Vanhempien Akatemian tärkeänä tavoitteena. Tukemalla vanhemmuutta halutaan lisätä lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointia.

Kenelle?

Toiminta on suunnattu kaikille Oulun alueen vanhemmille ja perheille sekä ammatikseen kasvatustyötä tekeville.

Toimintamuodot

» Verkosta virtaa vanhemmuuteen - mallin kehittäminen
» Vanhemmille ja perheille suunnatut tilaisuudet ja vanhempainillat
» Ammattilaisille suunnatut koulutukset
» Verkosto- ja asiantuntijatoiminta
 
Lue lisää »